مـــــــــــــــــــــاه...

تو مـــــــــــــــــــاه را دوست داری

من مــــــــــــــــــاه هاست که تـــــــــــــــــــو را

/ 3 نظر / 8 بازدید
KIMIYA

چقدر زیبا![رویا]

مهسای دوسداشتنی

[قلب]