میترســــــــــــــــم...

میترســــــــــــــــــــــــــــــم...

یه روز بچم بگه مومونی،جوون که بوتی عاشخ کی بوتی؟

اونوقت اسم کسی رو به زبون بیارم که باباش نباشه...

/ 1 نظر / 18 بازدید
طاها

بسیاری از شکست های زندگیم به خاطر دروغ هایی بود که باید می گفتم اما نگفتم !!