اصــــــــــــلا نمی گـــــــــــذرد...

گفته بودم بی تــــــــــــو سخت میگـــــــــــذرد بی انصــــــــــــاف...

حـــــــــــــــرفم را پس می گیــــــــــــــرم

بی تـــــــــــــو انگار اصلا نمیگــــــــــــــذرد...

/ 2 نظر / 7 بازدید
امیر

سلام ابجی من اومدم دوباره خوبی؟ منو نمیبینی وش میگذره؟ [گل]

امیرخان

اول اینکه قابل جدید مبارک دوم اینکه قالبت مث قبلی یه عکس زیبا داره که دلگیره و دل گیره . . در پایان ببخ ش دیر سر زدم نمیدونستم آپ میکنی اونم اینقدر به روز و زیبا.[خجالت][گل]