بادکنکـــــــــــــــــــــــ...

من و تو میایم پشت همین بادکنک ها

کنار دریا میشینیم

اول تو به امواج دریـــــــــــــا نگاه می کنی

منم به چشمای پاکت نگاه میکنم که دریای صاف و زلال منه

حالا آروم آروم چشاتو از دریا برمیداری و میدوزی به چشمای من

منم بهت لبخند میزنم تو هم جوابمو با همون لبخند همیشگی میدی

دستاتو میزاری دورکمرم بهت نزدیک تــــــــــــــر میشم

با اشاره بهت میگم که درگوشتو بیار جلو وتو هم مثل همیشه

میگی هرچی توبگی وبعد آروم تو گوشت میگم دوستت دارم

بعد تو سرتو میاری بالا جلوی صورتم با یه دستت

زیرچونمو میگیری سرتو کج میکنی و تو چشام نگاه میکنی

میگی یه چیزی تو چشام رفته منم زود  لبامو غنچه میکنم که فوتش کنم

اما این یه کلک بود تا لبامو غنچه میکنم سریع از عصاره ی وجود خودت میمکی

دوستـــــــــــــــت دارم...

/ 2 نظر / 12 بازدید
مرتضی

زیبا بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود مرسی واسه اپ قشنگتون[گل]