هــــــــــــــق... هــــــــــــــق...

همــــــــــــــانند کودکی هــــــــــــــق هـــــــــق میکنم

که مادرش او را تهدیــــــــــــــد کرده

که اگـــــــــــــــرباردیگـــــــــــــراشک بریــــــــــــــزد

او را میــــــــــــــــکشد...

/ 8 نظر / 7 بازدید
FaTeMeH

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

FaTeMeH

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکستو از سادگی خیانت . . .

FaTeMeH

گــریان شده دلـــــم.... همچـــون دختـــرکـــی لجبـاز... پا به زمین می کـــوبد... تــــو را میـــخواهد.... فقط "تــــــــــــــــــو" را...

FaTeMeH

گــــآهـ ـے…! هَــــنوز گـ ـآهــــے…! مَــــرآ بـ ـه جــــآن تـ ـو قَـــــسَم مـ ـے دَهَـــــند…! ببـــــین تَـــــنهـ ـآ مَـــن نیســـتَم کــــ ه رَفتَــــــنَت رآ بــآوَر نمـــــــے کُـــنَم…!

KIMIYA

چرا خوب؟[ناراحت]

ساحل

از چه دلتنگ شدی !؟ دلخوشی ها کم نیست ! بهتر ببین . . .

امیرخان

گر چه دیگه به ما سر نمیزنی ولی خدا نکنه هق هق که هرگز حتی اشک یا بعض داشته باشی.ایشالا زندگیت سرشاراز شادی باشه.