زنده بــــــــــــــــــــــــــاد...

زنده باد اونایی که غــــــــــــــصه هاشون رو با خودشون قسمت میکنن

وشـــــــــــــــــــــــادی هاشون رو با بقیه...

/ 4 نظر / 9 بازدید
محمد

اگه كسي ديوونت بود ، بازيش نده اگه عاشقت بود ، دوستش داشته باش اگه دوست داشت ، بهش علاقه نشون بده اگه بهت علاقه داشت ، فقط بهش لبخند بزن اينطوري هميشه يه پله ازش عقبتري اگه يه روزي خسته بشه و يه پله بيادعقب تازه ميشه مثل تو

محمد

اگر روزي دشمن پيدا كردي، بدان در رسيدن به هدفت موفق بودي! اگر روزي تهديدت كردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزي خيانت ديدي، بدان قيمتت بالاست! اگر روزي تركت كردند، بدان با تو بودن لياقت مي خواهد

مژده

زنده باد برشمادوست عزیز که حقیقت روباما درمیون می گذارید