عــــــــــــــــــادلانه نیست...

اینکه عــــــــــــــــــادلانه نیست...

من،مـــــــــــــــــــدام دست تورابگــــــــــــیرم

تو،مـــــــــــــــــدام مرا دست کم بگیــــــــــــــــــــری...!!

/ 10 نظر / 6 بازدید
طاها

نـیــســــــــــــــــــتـ ـــــــی؟ به درک! مقابل آیــــــنه می نشینم و ســـــــیگارم را روشن می کنم در نبودت خــــــــودم را بهتر می توانم ببـــینم نگران جای خالــــی ات نباش ســــــــــیگار پر کرده...

طاها

مخـاطبــ خـآصــ مـטּ بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجــ گـذاشـتـــہ امــ

طاها

هَر چه میخواهد دٍل تـَنـگـت…. ســــاکـــت! کسی دَرک نَخواهد کرد…..

طاها

وقتی کسی در کنارت هست ، خوب نگاهش کن : به تمام جزئیاتش به لبخند بین حرف هایش به سبک ادای کلماتش به شیوه ی راه رفتنش ، نشستنش به چشم هاش خیره شو دستهایش را به حافظه ات بسپار گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند ...

طاها

هــرقــدر کــه محـکــم بــاشــی… یــک نقــطــه…یـک لـبخنــد…یــک عطــرآشنــا... یــک نگــاه…یــک صــدا…یــک یــاد…از درون داغــونــت میــکنــد... هــرقــدرهــم کــه محــکــم بــاشــی..!

طاها

من از تو چیزی نمیخواهم فقط فقط به کسی که دوستت دارد بگوحلالم کند که هنوزهم شبها بایاد تو میخوابم

طاها

سلـــآمتــﮯ خودم و اونـــآیــﮯ کـہ خیلــﮯ وقــتـہ بریـבَن... دیگـہ نـہ ناز میکشـטּ... نـہ انتظـــآر میکشـטּ... نـہ آه میکــشـטּ... نـہ درد میکــشـטּ... نـہ فریـــآد میکـــشـטּ... فــــقط دســتــ.ــ میـــکشــטּ و میرטּ...

طاها

غمگینَــمــ مثلـ عکسـﮮ בَر اعلامیـــﮧ ﮮ تَرحیـــــمــ کــِـﮧ " لــَـبخَنــבَشـ " .... בیگــراטּ را "مـﮮ گــریـانـב....

طاها

بـزرگ که میشــــوی.... غُصـه هایت زودتـر از خـودت،قـَد می کِشــند، دَرد هـایت نــیز! غــافل از آنکه لبخــندهـایت را، در آلبــوم کـودکــی ات جــا گــُذاشتــی.....

هیچکس

ای کاش طرف من هم یه روز بفهمه که من رو دست کم گرفته