مصلحت در رفتنم بود...

بودم!

دیدم با دیگری شاد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری

رفتـــــــــــــــم!دل شکسته

/ 2 نظر / 7 بازدید
اسی

شهر من رو به زوال است تو باید باشی دل من زیر سوال است تو باید باشی فال حافظ زدم، آن رند غزل خوان می گفت : زندگی بی تو محال است تو باید باشی............

پاییز

خیااااااااااااااااااانت که شاخ و دم نداره