یگــــــــــــــــــــــانگی...

تنهایی زمانی است که کسی را ازدست میدهی

اما یگانگی زمانی است که خودت را پیدا میکنی

/ 2 نظر / 8 بازدید
امیرخان

ای بابا حداقل وقتی من میام بگو این قلبا نرن تو حبابا من نمیدونم اینا رو بترکونم؟ مطالبو بخونم؟ عکسا رو نگاه کنم؟ نظر بذارم؟ چه کنم؟ تنهایی سخت مرا در خود میفشارد،گویی آغوش او از آغوش من تنها تر است و . . .