شیطـــــــــــــان...

چقدر خوشحال بــــــــــــــود شیطـــــــــان وقتی سیـــــــــب را چیدم

گمـــــــــــــــان میکرد فریـــــــــب داده است مــــــــــــرا...

نمیدانســــــــــت تـــــــــــو پرسیـــــــــده بودی:

مـــــــــــرا بیشتردوست داری یا مــــــاندن در بهشـــــــــــت را...

/ 6 نظر / 6 بازدید
هیچکس

جدیدا خیلی دل نازک شدی .... ابجی اخه من که همیشه پای اینترنت نیستم ؟

KIMIYA

خیلی قشنگ بود...[قلب]

طاها

بی تو مدتـهاستــ کــه کــوچــانــــده ام بـُــغـضـــ هــای بـی آشـیــــانــه را بـــه لـــبخـَــنـدهــــای نــــاشـیـــــانــه..!

مهسای دوسداشتنی

زندگانییم گله دارد از جوانییم……… شرمنده ی جوانییم از این زندگانییم

امیرخان

تو را بیشتر از ماندن در بهشت دوست دارم اما خدایی هم هست،خدایی که در این نزدیکیست(نجوای آدم بدون حضور شیطان)

امیرخان

خواهش میشه مرسی که تو هم سر میزنی و متون و نظراتت واقعا زیبا بود مرسی.