امیــــــــن...

خـــــــــداوندا،

نادانــی دیــروزم شــــادی امــــــروزم را گــــــرفت ،

پـــــــس نــــــــــادانـــی امــــــروزم را از مـن بـــــــــگیر

تا شــــــادی فــــردا را از دســــــــت نــــــدهم….

/ 5 نظر / 12 بازدید
مریم تر از پاکی

از دورترین نقطه عشق دل به پرگار خدا میبندم .... شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد.....!!!!

سارا

دعای همیشگی منه[نگران]

sajjad . yz

دلم تنگ شده برای وقتی که می گفتی :دلم واست تنگ شده دلم تنگه.. برای بودنت شایدم لبخند خودم دلم برای همه چیز تنگ شده جز نبودنت !

حدیث

امیدوارم وباتمام وجودم شایدبرای توکم ارزش باشه ولی اینو ازته ته ته قلبم برات ارزومیکنم.

حدیث

پستاتون محشره امیدوارم زیرسایه ی همین خدای بی همتا هیچوقت هیچگاه اسیرخواهش های هیچ وپوچ این دنیا نشید وهمیشه شادباشیدوغم تودل هیچکدومتون نشینه البته خواهرانه خدمتتون پرحرفی کردم امیدوارم به بزرگیه خودتون ببخشید[قلب][قلب][بغل][بغل][لبخند][لبخند]