اخلیشه...

دلم نیومد اینو نزنم...

 

اینم تقدیم به عشقم...

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهسای دوسداشتنی

چه خوشگلا[ماچ][ماچ]

طاها

تعلق که نداشته باشی به جایی … به کسی … به چیزی … تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی !