بعضیــــــــــا...

بـه بعضیا بـاس گفت

حتــــــــــے در حده " ساعتمم " نیســــتے

که بخوام دس بندازمت 

/ 4 نظر / 16 بازدید
کلبه تنهایی

نمآیش تمآم شد , پرده رآ کنـآر بزن , خودت رآ می‌خوآهم تمآشآ کنم ، همین حـآلـآ