من ایــــــــــــــــــــنم...

من کسی را که مرا به خاطر خوبــــــــــــــی هایم میخواهد نمی خواهم

کــــــــــــــسی را می خواهم که با دانستن بدی هایـــــــــــم

باز هم مرا میخواهــــــــد...

/ 5 نظر / 7 بازدید
KIMIYA

این چنین کسی یه موهبت الهیه واقعا!

امیرخان

به سلامتی کسی که ما رو همینجوری که هستیم میخواد وگرنه بهتر از ما رو که همه دوست دارن.

فـــ ــــــروغ

عــــادت میکنـــم بــــه داشتن چیـزی و سپس نداشتنش ! عــــادت میکنـــم بـــه بــــودن کسی و سپس نبودنش .... تنهاعـــــادت میکنـــــم ؛ ... امـــــا .... فراموش نــــــــه ... !!!

ماسح

سلام ! به همین سادگی دعوتید! http://hagheghat.persianblog.ir/