تــــــــــــــــــــــــــــولدت مبارک...

 

دیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من اولین نفری بودم که تولدتو زودتــــــــــــــــــــر از همه تبریک گفتم؟

یه روز زودتــــــــــــــــــــــــر

کاش میتونستم کنارت باشم کــــــــــــــــاش میشد کادویی که

آرزوی هردومونه رو بهت میدادم

تنهــــــــــــــــــــــــــا،تو دیگه تنها نیستی

تو هم نفس رو داری مگه نه؟

من هنوز منتظر اون معجـــــــــــزه ام

حالا اجازه هست تو همین جا یه جشن کوچیک بلات بگیلم؟بازنده

هم؟

بوشه

حالا بیا وســـــــــــــــــــــط

بزال کیک تولدتو بهت نشون بدم امیدوالم خوشت بیادخجالت

ولی چون تو اینجا نیشتی مجبولم همشو خودم بخولملبخند

 

حالا میرســــــــــــــــــــیم به کادوی تولــــــــــــــــــــــد

بــــــــــــــــــاز شود دیده شود بلـــــــــــــــــــــــکه پسندیده شود

اگه گفــــــــــــــــتی توش چیه؟

یه خلش بزلگ و تپلی؟؟؟نـــــــــــــــــــچ

یه لباش شیک و مجلشی؟؟؟نــــــــــــــــــــچ

یه عطـــــــــــــــــــر خوشبــــــــــــــو؟؟؟نــــــــــــــــــــــــچ

امممممممممممممممم

خو یه ذله فک تن دیه

آهــــــــــــــــــــــــان

آفلین

اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

خودم لفتم توش قایــــــــــــــــــــــم شتم

میدونی پستچیمون کیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

/ 3 نظر / 14 بازدید
مهسای دوسداشتنی

تنها کیه؟ [چشمک] تولدش مبارک[هورا][هورا]

Tanha

اوووووووووووووو ملسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[قلب] یه دنیا ممنون[ماچ] پس-فرداشب چبران میکنم :) 2 تا تولد دارییییییییییییم دومیش تولد یه فرشته هس [قلب] منتظر پس فرداشبم [رویا]

مژده

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][دست][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا] تولدش مبارک خیلی دوسش دارم بهش خبربده تووبلاگم یه کم بعدبیادتابهش تبریک بگم