غبار...

غبار می‌شوم
و تن ِ تمام ِ جاده‌های این شهر را می‌پوشانم ...

می‌دانم یک روز
به این همه التماس ِ نگاه ِ من
تن می‌دهی
می‌آیی
و با هر گام ِ تـــو
من به هوا پرواز می‌کنم ...
بارها
و
بارها ...

/ 0 نظر / 6 بازدید