دلتنگــــــــــــــــــــی...

دلتنگی من تمام نمیشود...

همین که فکــــــــــــــــرمیکنم

من و تـــــــــــــــــو

دونـــــــــــــــــفریم

دلتنگ ترمیشوم برای تـــــــــــــــــــو...

/ 5 نظر / 8 بازدید
امیرخان

دلتنگی نام دیگر درد است . . . شما با افتخار لینک شدید. من رو با نام کافه چی لینک کنید لطفا. مرسی.

مهسافرد

بسیار قشنگ بود عزیز از اسم وبلاگت خیلی خوشم امد[ماچ]

مهسای دوسداشتنی

قشنگ بود[پلک]

سلمان

دلیل تنهایی ما در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند، و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم. شاید این است دلیل تنهایی ما