به کجا چنین شتابان...

از من پرسید:منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گفتم:زندگیـــــــــــــــمو

قهرکرد ورفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت...

ولی هیچ وقـــــــــــــــت نفهمید که تمام زندگیم بود...

/ 2 نظر / 10 بازدید